Slider

Home

Welkom op de website Bijzondere Stadswandelingen. Mijn naam is Ger van den Munckhof. Ik neem u in alle oude steden van Nederland graag mee op een breed palet aan stadswandelingen voor beleving en inspiratie. U kunt kiezen voor:
. reguliere cultuurhistorische stadswandelingen
. bijzondere themawandelingen
. aparte stadswandelingen ‘op maat’   

In de reguliere cultuurhistorische stadswandelingen laat ik u de mooiste plekjes van de steden zien en breng de geschiedenis tot leven met prikkelende verhalen.

De themawandelingen zijn bedoeld als inspiratie voor werk en leven. We gaan op zoek naar wat we van de geschiedenis kunnen leren ten aanzien van actuele vraagstukken en klassieke existentiële thema’s. Er zijn vier thema wandelingen voor brede doelgroepen;
. ‘Werk en Bezieling’ 
. ‘Duurzaamheid en Klimaat’ 
. ‘Religie 2.0’ 
. ‘Kunst’ 

De stadswandelingen ‘op maat’ zijn speciaal ontwikkeld als inspiratie en advies voor specifieke professionals, bedrijven en verenigingen. Er zijn o.a. wandelingen op maat voor HR professionals, advocaten, bankmedewerkers, psychologen, vrijmetselaars, soefis en rotary clubs. Ook haak ik met deze wandelingen regelmatig aan bij inspirerende evenementen zoals de internationale Kunstroute IJsselbiënnale.

Leren van de geschiedenis

Bij de themawandelingen en de wandelingen ‘op maat’ nodig ik u uit om eens heel anders naar de geschiedenis te kijken. Vanuit de basisvraag ‘Wat maakt de mens?’ neem ik u mee in een monumentaal verhaal over het leven zelf. We gaan op zoek naar wat de geschiedenis ons kan vertellen over het wordingsproces van mens, maatschappij en milieu. Mooie gebouwen, historische verhalen, prikkelende gedachten en gedichten houden u een spiegel voor; ‘Monumenten als Metafoor’.

Wat maakt de mens? Hoe verhouden wij ons tot de natuur en wat betekent dat voor de invulling van werk en leven en de aanpak van actuele problemen?

De wandelingen laten zien dat de mens niet buiten de natuur staat, maar er een onderdeel van is. Ook wij zijn onderhevig aan een natuurkracht die op ons denken, voelen en doen reflecteert. Een kracht die onophoudelijk streeft naar authenticiteit en die wil dat wij als mens onze passende plek innemen. Ondanks alle problemen en conflicten liegt het leven nooit en heeft het het beste met ons voor.

Graag nodig ik u uit voor een van de stadswandelingen vol beleving en inspiratie.