‘Werk en Bezieling’

Slider

Werk en Bezieling

‘De mens ging werken zonder zingen

Geen weet waarom, geen weet voor wien

Onschuld en schoonheid, eerstelingen

Zijn werelds vijanden sindsdien’

(uit ‘De Eenhoorn’ van Adriaan Roland Holst)

Als je door een mooie oude stad wandelt kun je in de afwisseling van gebouwen uit verschillende stijlperiodes een zich herhalend patroon herkennen van these en antithese. De geschiedenis, het leven, toont zich als een meanderende rivier van hoofd en hart, aangetrokken door de zee van de ziel.

De mens staat niet boven de natuur maar is er een onderdeel van. Ook wij zijn onderhevig aan een zwaartekracht in ons en dat is onze bezieling, onze passie. Maar, in tegenstelling tot dieren, kunnen wij ons weg-denken en weg-leven van ons gevoel. Wij kunnen dammen opwerpen in de rivier, de flow verliezen en in een burn-out raken. Ambitie is belangrijk maar kan ook een obstakel zijn.

De oude Grieken gingen naar het orakel van Delphi om advies te vragen bij belangrijke beslissingen. Door de gewijde sfeer kwamen ze zelf tot een antwoord. De wandeling werkt ook als een orakel. Hij plaatst de deelnemer in een grotere tijdsboog en stelt hem in staat dingen te bekijken en te voelen op een hoger abstractieniveau.

Aan het einde van de wandeling is de deelnemer zich bewust van de belangrijkste persoonlijke vraag die het leven hem of haar stelt. Dat helpt bij het maken van de volgende stap in hun loopbaan.

De wandeling is ook geschikt voor directies van bedrijven die voor een belangrijke strategische beslissing staan.